Orientering om endring av økte skolepenger for skoleåret 2020-2021

Skolepengene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om frittståande skolar (friskolelova) med rett til statstilskot § 6-2 med dertil hørende forskrifter og rundskriv. Endring av skolepengesatsen skal varsles av rektor senest 3 måneder før ny sats blir gjeldende. Skolepengene ligger fortsatt innenfor maksimalsatsen som Utdanningsdirektoratet godkjenner.

Fra høsten 2020 har skolens styre vedtatt å øke skolepengene i samsvar med konsumprisindeksen.

Terminsatsene for skolepengene fra og med skoleåret 2020-2021 er som følger:

  • 1.-7. trinn    per termin kr. 2403,-
  • 8.-10. trinn  per termin kr. 2738,-
  • Søskenmoderasjon per termin er kr. 782 for hvert søsken nr. 2 og nr. 3
  • Øvrige søsken betaler ikke skolepenger
  • SFO-betaling øker ikke

Med vennlig hilsen
Helene Hatle, rektor

Arkiv