Nye 8. trinn 2020-2021

Kjære elever og foresatte til 8. trinn på St. Sunniva skole høsten 2020!

Den 13. mai var det planlagt et informasjonsmøte i Allrommet på skolen, der skolens ledelse, sosiallærer på ungdomstrinnet og rådgiver, ville informere om skolen og hvilke valgfag og fremmedspråk som tilbys på 8. trinn. Dagens situasjon gjør at vi ikke kan gjennomføre dette møtet. Vi får heller ikke anledning til en omvisning på skolen, slik vi pleier.

Vi ønsker likevel å gi dere litt informasjon før elevene skal begynne på ungdomsskolen til høsten, slik at overgangen mellom barne- og ungdomsskolen blir så god og trygg som mulig. Derfor har vi lagd dette skrivet med det vi mener er det viktigste å få vite nå, og så vil dere få mer og utfyllende informasjon på foreldremøtet til høsten. Det håper vi inderlig at vi får gjennomført som normalt.

På St. Sunniva er vi mange ansatte. Det er rektor og inspektører, skoleprest, sosiallærere, rådgiver og helsesykepleier. I hver klasse på ungdomstrinnet er det to kontaktlærere og i tillegg har vi faglærere, og dere vil møte flere faglærere enn dere har vært vant til på barneskolen.

Vi er ca. 530 elever på skolen, fordelt på 20 klasser med to paralleller på hvert trinn. Neste års 8. trinn er per i dag 62 elever, det vil si 31 elever i hver klasse.

Som alltid har vi overføringsmøte med kontaktlærerne på 7. trinn. Der får vi vite relevant informasjon som har betydning for klassesammensetningen til neste års 8. trinn.

Klassesammensetningen bruker vi mye tid på, og vi lager den på bakgrunn av informasjon fra kontaktlærerne på barneskolen. Erfaringsmessig kan det være at noen blir litt misfornøyd med klassen de kommer i, kanskje noen ønsket seg sammen med flere venner, men det er ikke et kriterie å komme sammen med mange venner, men det er et kritere at alle skal komme sammen med noen de kjenner. Det er heller ikke nødvendigvis slik at bestevenner kommer sammen. Skolen handler om læring, og hvis vi ser at noen har uheldig påvirkning på hverandre i læringsøyemed, bør ikke disse gå i samme klasse.

Vi har en regel om at elever ikke får bytte klasser. Vår erfaring er at klassene går seg til. Når klassesammensetningen er klar i juni, vil vi sende klasselistene hjem per post.

Skolestart er mandag 17. august. Informasjon om skolestart blir lagt ut på skolens hjemmeside uken før. De to første ukene på 8. trinn vil vi i tillegg til det faglige ha fokus på det sosiale. Elevene skal bli kjent med hverandre på nytt, og de skal bli kjent med nye lærere og nye rutiner. God skolestart er viktig.

På St. Sunniva skole har vi en kantine med bord og stoler i skolens aula. Der kan elevene samles i storefri med egen medbrakt niste og drikke. Et par dager i uken er det salg av mat.

I klasserommene har elevene hver sin pult med skuff, der de kan oppbevare bøker og skrivesaker mellom timene, eller legge bøker som ikke trenger å være med hjem.

Noe av det som er nytt på ungdomsskolen, er at eleven skal ha et valgfag og et fremmedspråk. Alle får egen informasjon om valgfagene og valg av fremmedspråk, som elevene skal velge før de begynner på ungdomsskolen.

På St. Sunniva har vi to timer i uken med valgfag. Det er blanding av elever fra alle trinn på valgfagene. Informasjon om hvilke valgfag skolen tilbyr, ligger vedlagt.

På ungdomstrinnet skal eleven lære et annet fremmedspråk i tillegg til engelsk. På St. Sunniva kan du få lære tysk, fransk eller spansk. Du velger språk for alle tre årene på ungdomsskolen.

For å foreta et valg av valgfag og fremmedspråk, er det viktig å lese vedlagt informasjon først. Dette må eleven gjøre sammen de foresatte. Innen 14. juni må dere fylle ut vedlagte skjema for valg av valgfag og fremmedspråk og sende til ststogo@stsunniva.no

Fra 8. trinn får elevene tallkarakterer for første gang. Dette vil vi informere mer om på foreldremøtet til høsten.

Vi gleder oss til å ønske dere velkommen til oss i august, og håper skolehverdagen etter hvert vil gå som normalt.

Vennlig hilsen
Helene Hatle, rektor
Oslo, den 07.05.20

Arkiv