Velkommen til skoleball 2019!

Vi har den glede av å invitere elever på niende og tiende trinn ved St. Sunniva skole til årets skoleball.

Hvert år arrangerer elevrådet og skolens ballkomite ball på skolen, og i år er intet unntak. Elevene har gjort en fantastisk jobb i samarbeid med elevrådets lærerrepresentant og vil arrangere ball for skolens elever på niende og tiende trinn torsdag 24. januar kl. 18.00 – kl. 22.30 i skolens gymsal/allrom.

Vi ønsker at ballet skal foregå i trygge rammer. For å få dette til vil lærere sammen med foreldre på trinnene bli involvert som vakter og ryddehjelp. Tusen takk til alle som bidrar for våre elever denne kvelden!

Ballet er å anse som et skolearrangement, og påmeldte/deltakende elever avspaserer fredag 25. januar i 1. – 3. time av den grunn.

For å skape et best mulig arrangement, har vi satt opp følgende kjøreregler:

  • Ved ankomst ballet, skal ingen biler kjøre inn på skolens område.
  • Ingen andre enn påmeldte elever, lærere og foresatte skal befinne seg på skolens område under arrangementet.
  • Alle som deltar på ballet skal befinne seg på skolens område under hele ballet (og skal ikke gå før arrangementet er over med mindre annet er skriftlig avtalt).
  • Elevene skal bli hentet av en voksen etter endt arrangement.
  • For øvrig gjelder skolens ordensreglement.

På vegne av skolens elevråd, ballkomite og lærerrepresentant ønsker vi alle et flott skoleball!

Arkiv