St. Sunniva skole inviterer elever og foreldre til en høytidelig utdeling av vitnemål

Torsdag 18. juni 2020 10A kl. 16.00 og 10B kl. 18.30

Vitnemålsseremonien finner sted i St. Olav domkirke.
Grunnet smittevernhensyn vil det kun være anledning for to foresatte å delta på seremonien.
Det vil bli taler, elevinnslag, messe og utdeling av vitnemål.
Det blir en sosial samling i regi av foreldregruppen etterpå.

Antrekk: Pent.

Velkommen!
Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Arkiv