Skolen holder stengt fra 13. mars

Til foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole
St. Sunniva skole stenges fra og med fredag 13. mars. Skolen stenger, som en konsekvens av at Oslo kommune stenger alle sine skoler. Fra og med i dag torsdag 12. mars gjelder dette:

• Foreldrene må hente de yngste elevene i 1.-4. klasse. Skolen og SFO holder det gående til elevene på småskolen er hentet.
• Elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet sendes hjem etter endt undervisningsdag.
• Elevene må få med seg de mest sentrale lærebøkene.

• Lærerne sendes hjem for å ha hjemmekontor. Dette for å unngå store forsamlinger.
• Lærerne får ikke fri/permisjon, men må sørge for at elevene får opplæringen de har rett på via nett og telefon.
• Lærerne skal være tilgjengelig for elever på e-post og telefoner for å gi individuell veiledning/opplæring av elever.
• Lærerne skal være tilgjengelig for foresatte på e-post og telefoner.
• Lærerne må kunne svare på faglige spørsmål som kommer via nett og telefon fra foresatte og elever.
• Kontaktlærerne har et spesielt ansvar for å følge opp sine respektive elever.
• Rektor, IT-ansvarlig, sosiallærer, skoleprest og kontorpersonell blir på skolen.
• SFO-leder og SFO- assistenter blir på skolen.

• Angående hjemmekontor. Det er en ordning som gjelder inntil noe annet blir bestemt. Dette er for å unngå store forsamlinger.

Alle elever som møter opp på skolen i dag må få med seg de sentrale lærebøkene.

Jeg håper dette går greit og håper alt er normalt igjen etterhvert. I utgangspunktet er St. Sunniva stengt i samme periode som Oslo kommune stenger alle sine skoler.
Ansatte har ikke fri. Samfunnet skal i størst mulig utstrekning holdes gående.

Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Arkiv