Laudato Si-dag

Fredag 3. mai – 1. til 10. trinn

Fredag 3. mai arrangeres en Laudato Si – dag på St. Sunniva skole. Begrepet Laudato Si betyr “Lovet være du” og ble gitt ut som det første pavelige klima-encyklika i 2015, dedikert i sin helhet til miljøspørsmål. I dokumentet oppfordrer paven et samlet verdenssamfunn til å inngå forpliktende avtaler som setter bærekraft, fordeling og rettferdighet i sentrum. I 2018 31. mai – 1. juni deltok rektor Helene Hatle fra St. Sunniva og andre rektorer fra katolske skoler på et “Rektormøte for de katolske skolene”, der et av hovedtemaene var hvordan Laudato Si skulle følges opp på den enkelte skole. I den anledning vil St. Sunniva skole sette av en hel skoledag til å lære elevene om Laudato Si ved å arrangere en rekke ulike aktiviteter, som handler om hvordan vi kan bidra til å ta vare på miljøet.

Etter at brevet ble utgitt rett før inngåelsen av Paris-avtalen i 2015 og frem til i dag, har man fortsatt ikke sett en forbedring når det klima- og miljøproblematikken i verden. Skolen ønsker derfor å fremme pavens budskap og gjøre elevene mer miljøbevisste ved blant annet å sette fokus på hva hver enkelt kan gjøre for å bidra selv, gjennom de ulike aktivitetene og samtidig gjøre skolen mer miljøvennlig. I sin hovedsak handler pavens brev om at naturen ikke tåler våre utslipp lenger, at vi må gjøre noe før timeglasset renner ut og at vi må tenke på våre neste generasjoner.

Hvilke aktiviteter vil foregå?

Skolens timeplan vil bli oppløst og vil erstattes av ulike miljøfrembringende aktiviteter. Elevene vil blant annet få velge mellom strandrydding, musikkverksted, insektshotell, miljødebatt, skriveverksted, quiz og sykkelverksted. Disse aktivitetene vil i hovedsak gi elevene en innsikt i ulike måter man kan være miljøvennlige, i tillegg til at elevene vil få oppleve en annerledes skoledag enn normalt.

Hvordan skal man velge aktivitet?

Elevene vil få utdelt et ark av læreren sin, der man med prioritert rekkefølge skal velge mellom de ulike aktivitetene. Dette arket leveres til læreren.

Lurer du på hva Laudato Si er, trykk på linken nedenfor:
https://www.youtube.com/watch?v=o3Lz7dmn1eM

Vil du lese dokumentet, trykk på linken nedenfor:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Arkiv