Info fra bydelen; Tilskuddsordning til fritidsaktiviteter

Bydelen har etablert en tilskuddsordning for å dekke medlems- og treningsavgift innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge som er bosatt i bydelen. Vi ønsker at fler barn og unge i bydelen skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter, og håper dere vil spre informasjon om tilskuddsordningen til aktuelle familier og samarbeidspartnere.

Se link for mer info og søknadsprosess.
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-fritidsaktiviteter-i-bydel-st-hanshaugen/

Kontaktperson for ordningen er:
Silje Mauroy Wennevold
Tlf.: 461 91 616
E-post: siljemauroy.wennevold@oslo.kommune.no

Med vennlig hilsen
Ida Elisabeth Welta Myrene
Seksjonssjef
Folkehelse, kultur og fritid
Bydel St. Hanshaugen
Oslo kommune

Arkiv