Informasjonsmøte for høstens 8. trinnsforeldre

Onsdag 13. mai 2020 Kl. 18.00 – kl. 20.00 i skolens Allrom. Tilstede på møtet blir: Rådgiver, sosiallærer, helsesykepleier, inspektør og rektor. Vi vil informere om: St. Sunniva skole. Organisering og innhold. Overgang barneskole/ungdomsskole. Sos.pedseksjonen. Fremmedspråk. Utdanningsvalg. Valgfag. Skolestart. Vi avslutter med en omvisning på skolen. Velkommen! Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Les mer

Naboinformasjon 22.01.2020

Bunnplate er nå ferdig støpt og vi er godt i gang med vegger. I morgen, torsdag 23.01 starter vi å legge første del av dekke over kjeller. Halve kjelleretasjen blir montert i løpet av torsdag og fredag. Når dekket er ferdig støpt starter vi for fullt med tilbakefylling rundt bygningskroppen, opp til ferdig etasje. Dette […]

Les mer

Velkommen til informasjonsmøte for foreldrene til kommende 1. klasse

Tirsdag 12. mai 2020 Kl. 18.00 – kl. 20.00 i skolens Allrom. Til stede på møtet blir: Helsesykepleier, sosiallærer, logoped, SFO-leder og rektor. Vi vil informere om: St. Sunniva skole. Tidlig innsats. Lese- og skriveopplæring. Særskilt språkopplæring. Skolens sos.pedseksjon. SFO – skolefritidsordningen. 1. klasse. Organisering. Skoledagen. Klassesammensetning. Kontaklærere. Førskoledagen i juni. Vi avslutter med en […]

Les mer

Skoleball

Det arrangeres skoleball for 9. og 10 trinn torsdag 23. januar. Påmelding og info er sendt ut med brev og mobilskole. Minner om at underskrift fra foreldre/foresatte må leveres for å være påmeldt. Elevene som deltar får avspasering 1.-3. time fredag 24. januar. Ved spørsmål kontakt Gro Stefferud, Marius Wathne eller Julie Strøm.

Les mer

Nabovarsel – lørdagsarbeid 11.01.20

Vi vil førstkommende lørdag (11.01.2020) se oss nødt til å ha arbeid på plassen. Det vil være 4 personer som skal arbeide med armering. Dette medfører i hovedsak minimalt med støy, men kortvarig støy ifbm kutting av jern (bruk av sirkelsag) kan forekomme. Det blir ingen anleggsmaskiner og kran skal ikke kjøres. Arbeidstid: 08.00-17.00 Ta […]

Les mer

Naboinformasjon – Fredensborgveien 24

Vi er nå i gang igjen etter juleferien, og de neste ukene vil bestå av følgende aktivitet på byggeplassen.

Se fullstendig skriv fra BundeBygg AS (pdf)

Les mer