Informasjonsmøte for høstens 8. trinnsforeldre

Onsdag 13. mai 2020
Kl. 18.00 – kl. 20.00 i skolens Allrom.

Tilstede på møtet blir: Rådgiver, sosiallærer, helsesykepleier, inspektør og rektor.

Vi vil informere om:

  • St. Sunniva skole. Organisering og innhold.
  • Overgang barneskole/ungdomsskole.
  • Sos.pedseksjonen.
  • Fremmedspråk.
  • Utdanningsvalg.
  • Valgfag.
  • Skolestart.

Vi avslutter med en omvisning på skolen.

Velkommen!
Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Arkiv