Velkommen til informasjonsmøte for foreldrene til kommende 1. klasse

Tirsdag 12. mai 2020
Kl. 18.00 – kl. 20.00 i skolens Allrom.

Til stede på møtet blir: Helsesykepleier, sosiallærer, logoped, SFO-leder og rektor.

Vi vil informere om:

  • St. Sunniva skole.
  • Tidlig innsats.
  • Lese- og skriveopplæring.
  • Særskilt språkopplæring.
  • Skolens sos.pedseksjon.
  • SFO – skolefritidsordningen.
  • 1. klasse. Organisering. Skoledagen. Klassesammensetning. Kontaklærere.
  • Førskoledagen i juni.

Vi avslutter med en omvisning på skolen.
Velkommen!

Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor
Oslo, 20.01.20

Arkiv