Info fra byggeleder vedrørende nabotomten

Vi er nå ferdig med grøften for vann, avløp og el, og er godt i gang med spuntings arbeidet. Spuntings arbeidet og boringen som vi ser på som sterkt støyende vil nå foregå i ca 5 uker fra kl 16:00 til 21:00 Det vil fremdeles på dagtid foregå arbeider på tomten som vi ikke anser […]

Les mer

Info fra styreleder vedrørende nabotomten

Det er slik at bygging på en nabotomt kan man vanskelig motsette seg. Vi har forhandlet frem en avtale med utbygger på nabotomten som innebærer at utbygger må vise stor grad av imøtekommenhet i forhold til skolens behov. Allikevel vil det i perioder etter skoleslutt være mer støy enn ønskelig. I en relativt kort periode frem til utbygger er ferdig med å grave ut, og sikre tomten vil dette være tilfellet. Når det gjelder utearealet vil det i perioden med rive og grunnarbeider være behov for en mer omfattende sikkerhetssone. Denne vil bli fjernet om ikke lenge. Deretter vil det komme opp en skjerming som går to meter ut fra nabogrensen.

Vi følger opp utbygger kontinuerlig og har de virkemidlene vi trenger hvis arbeidene blir en belastning for skolen. Det legges ut informasjon om byggeprosjektet på skolens nettside. Denne blir løpende oppdatert med informasjon fra utbygger.

Les mer

Informasjon om arbeidet på nabotomten

Arbeidet med grøften for vann, avløp og el. er nå ferdig, og en er godt i gang med spuntingsarbeidet. Vannkanonen er parat tilfelle for å dempe støvet, og en vil til enhver tid ha vakter ved behov mot Thor Olsens gate og St.Sunniva. En starter nå med utgravingen av byggetomten og i den forbindelse sprenge […]

Les mer