Ansatte

Administrasjonen

stshelh

Helene Hatle
Rektor
23 29 25 29
rektor@stsunniva.no

ststogo

Torfinn Gossner
Inspektør 1-7
23 29 25 18
torfinn@stsunniva.no

Hanne-M-Skoien

Hanne Skøien
Inspektør 8-10
23 29 25 31
hanne.skoien@stsunniva.no

ansatt

Christina Falkenberg
Adm. sekretær 
23 29 25 10
cb@stsunniva.no

ansatt

Silje Johanne Bruun
Administrasjons koordinator
23 29 25 33
stssibr@stsunniva.no

Mariann-Vinje-Kjesrud

Mariann Vinje Kjesrud
Økonomileder
23 29 25 11
mariann@stsunniva.no

stssiwe

Siri Wergeland
Rådgiver
23 29 25 13
siriwe@stsunniva.no

trine-lise

Trine-Lise Bøhler
Sosiallærer 1-7
23 29 25 04
trine-lise.bohler@stsunniva.no

stslaag

Lasse Agerup
Sosiallærer 8-10
23 29 25 06
lasse@stsunniva.no

Kristin_Braaten_admin

Kristin Braaten
Logoped
23 29 25 22
kristin@stsunniva.no

Pedagogisk personale

Julie-Corbin-Arntzen

Julie Brunhilde L. Corbin Arntzen
23 29 25 00
stsjarn@stsunniva.no

Bao-Hien-Kevin-Nguyen

Bao Hieu Kevin Nguyen
23 29 25 34
stsbang@stsunniva.no

stskave

Karina Møgster Verpe
23 29 25 00
stskave@stsunniva.no

stskigu

Kirsten Guldhaug Varkøy
23 29 25 35
stskigu@stsunniva.no

Torstein-Vardeberg-Skeie

Torstein Vardeberg Skeie
23 29 25 15
ststovs@stsunniva.no

stsaagu

Åsmund B. S.Gundersen
23 29 25 15
stsaagu@stsunniva.no

ansatt

Ola Furness Ness

Andre ansatte

Christiane-Furst

Christiane Fürst
Bibliotekar 
23 29 25 14
chris@stsunniva.no

STSANRU-1

Andreas Rupprecht
Skoleprest
23 29 25 18
stsanru@stsunniva.no

stslotv

Lars Olav Tveito
IT-ansvarlig 
lo@stsunniva.no

ansatt

Ina Takle Renskaug
Helsesøster 8-10
982 65 312
ina.takle.renskaug@bsh.oslo.kommune.no

stskaer

Karin Eriksen
Kantineansvarlig og assistent

Eierforhold / Organisering

St. Sunniva skole ble grunnlagt i 1865. Skolen er formelt en kirkelig stiftelse og underviser i lokaler eiet av Oslo Katolske Bispedømme. Skolen har et eget styre med representanter oppnevnt av Biskopen samt representanter for foreldre og ansatte. Skolen drives i henhold til Friskolelova og forskrifter. Denne henviser i stor utstrekning til de alminnelige skolelover. I de fleste forhold som gjelder elevene, gjelder opplæringsloven med forskrifter også for vår skole. Skolen står under tilsyn av offentlige myndigheter.