8. trinn

Annette Kjølesdal (3)

Annette Kjøllesdal
Kontaktlærer 8A

ansatt

Tobias A. Lager-Smith
Kontaktlærer 8A

Marianne Beichmann (3)

Marianne Beichmann
Kontaktlærer 8B

ansatt

Daniel Khai
Kontaktlærer 8B

Årsplaner