Viktig informasjon om Korona

Til de private skolene i Oslo,

Her kommer noen nye presseringer knyttet til massetestingen i Oslo. 

Informasjon til foresatte om massetesting finnes nå på engelsk.

Smittesporing: Nå som ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo innfører massetesting skal ikke det ikke lenger gjennomføres smittesporing av elever som deltar i massetestingen i skolesammenheng. Det er smitteteamet som tar kontakt med elever/foresatte med positiv PCR-test, og de må selv varsle hustandsmedlemmer og andre nære.

Oppdatert brukerveiledning og film for ungdomstrinnet: Vi har lagt ut oppdatert bruksanvisning og film for testene dere bruker på ungdomstrinnet. Bruksanvisningen finnes dessverre bare på norsk.

Søppelhåndtering: Søppel etter testing skal håndteres som vanlig med kildesortering. Det som ikke er papir, er restavfall.

Barnetrinnet: Vi regner med at tester og rutiner sendes til aktuelle skoler i løpet av denne uken, og kommer tilbake med mer informasjon.

Vennlig hilsen
Utdanningsetaten

Kunnskap om smitte blant barn og unge

Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte, og vi anbefaler å vise til denne informasjonen hvis dere får spørsmål fra foreldre. Den kan også være nyttig å ha med seg i foreldremøter.

Les mer om smitte blant barn og unge på udir.no

Oversikt over hjelpetelefoner, caht, e-post etc.:

Alarmtelefonen for barn og unge
www.116111.no
116 117
Fra utlandet: +47 954 11 755
Sms: 417 16 111
E-post: alarm@116111.no

BARsnakk
Chat: barnavrus.no

Bekymringstelefonen – Voksne for Barn
vfb.no
Telefon: 810 03 940

Kirkens SOS
Chat: kirkens-sos.no
Tel: 22 40 00 40

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse:
lpp.no
Telefon: 22 49 19 22

Kors på halsen
Chat: korspaahalsen.rodekors.no
Telefon: 800 333 21

Mental helses hjelpetelefon:
mentalhelse.no
Chat: sidetmedord.no
Telefon: 116 123

Rustelefonen:
Chat: rustelefonen.no
Telefon: 08588

Ung.no
ung.no

Barnevernsvakta:
barnevernvakten.no

Barneombudet:
barneombudet.no

Informasjon om koronavirus

Folkehelseinstituttet følger utviklingen av koronaviruset, og du finner oppdatert informasjon på deres nettside: info fra folkehelseinstituttet som gjelder.

Informasjon om korona på ulike språk

Til informasjon er nå Oslo kommunes hjemmesider oppdatert med informasjon på engelsk, polsk, arabisk, urdu, spansk, tyrkisk og somali.  Dere må gjerne spre informasjon om dette også ut i deres nettverk.

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-pa-flere-sprak/

Publikumstelefon

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30. Hvis du tror du kan være smittet, ring: 116 117.

Bydel St.Hanshaugen ved skolehelsetjenesten  informerer så fort vi får mer info fra Oslo kommune sentralt.

Siste nytt fra Oslo Kommune

Her finner du siste nytt fra Oslo Kommune vedrørende Korona-viruset: oslo.kommune.no

Arkiv