Velkommen til nytt skoleår!

Kjære elever, foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole!

Velkommen til nytt skoleår!

Sommerferien nærmer seg slutten for de fleste. SFO er allerede i gang her på St. Sunniva skole og alle lærerne er tilbake for å planlegge skoleåret.

Vi ønsker alle elever velkommen tilbake til skolen mandag 16. august og starter på grønt nivå med tilnærmet normal skoledag.

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

St. Sunniva skole følger gjeldende nasjonale myndigheters anbefalinger og retningslinjer for smittevern. Nasjonale føringer er klare på at skoler skal drives så normalt som overhodet mulig, og derfor vil det være grønt tiltaksnivå ved oppstart.

Vi må fortsatt være flinke til håndvask, hostehygiene og å holde oss hjemme når vi er syke. Vi kan heller ikke håndhilse eller klemme. Vi går tilbake til felles friminutt for alle elevene samtidig, og vi trenger ikke å tenke på kohorter og avstand mellom elevene.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

– Syke personer skal ikke være på skolen.
– God hygiene og normalt renhold.
– Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Ellers er det vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag.

Vi anmoder alle om å lese følgende informasjon om gjeldende regelverk på Udir sin nettside:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/smitteforebyggende-tiltak/#gront-niva

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for–ungdomsskole/smitteforebyggende-tiltak/#gront-niva

Første skoledag er mandag 16. august

Alle elever på 2.-10. trinn starter kl. 08.30 og har skoledag frem til kl. 13.10.

Elevene på 1. trinn starter kl. 09.00 og har skoledag frem til kl. 11.30.

Alle møter ute i store skolegård.

Vi ber om at elevene møter presis, og at dere foreldre/foresatte hjelper barna med å komme i tide. Vi vil ha mange voksne ute til å ta imot elevene.

Vi ber dere sørge for at eleven har med egen mat og drikke hver dag, samt pennal med nødvendig utstyr.

Dere vil få mer detaljert informasjon om timeplaner og om hvordan skoledagen vil se ut for elevene av kontaktlærer.

Dere vil også få tilsendt et informasjonshefte med vedlagte svarskjemaer første skoledag.

Vi ser frem til et nytt skoleår og gleder oss til å møte nye og gamle elever mandag 16. august.

Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Arkiv