Velkommen til digitalt foreldremøte 1. trinn 2021/2022 St. Sunniva skole

Kjære foreldre til elever på kommende 1. trinn ved St. Sunniva skole!

Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 8. juni kl. 18.00 – kl. 20.00.

Møtet gjennomføres digitalt da vi ikke kan gjennomføre et fysisk foreldremøte i disse tider. I uke 22 sender vi dere en e-post med lenke til møtet.

På møtet vil dere få nyttig informasjon om skolen vår, hva det betyr å begynne på skolen og hvordan dere hjemme kan forberede barnet på skolestart.

Tilstede på møtet blir: Helsesykepleier, sosiallærer, logoped, SFO-leder, inspektør og rektor.

Vi er inne i en tid hvor alt er annerledes, og dette gjelder også rutinene våre knyttet til overgangen mellom barnehage og skole. Førskoledagen som skulle arrangeres i juni for våre kommende 1. klasseelever må dessverre avlyses da vi ikke klarer å gjennomføre dette med dagens smittevernregler. Vi skal legge til rette for at barna skal få en fin og trygg oppstart i august.

Vi gleder oss til å starte et godt samarbeid med dere foreldre!
Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Arkiv