St.Sunnivas Ungdomskor markerer Laudato

St.Sunnivas Ungdomskor markerer Laudato Si fredag 3.mai på tur til Gøteborg og oppfordrer alle til å kjempe for miljøet ved å bruke sin stemme: You’re the voice/What a wonderful world.

Arkiv