Svar på spørsmål vedrørende smittesituasjonen

Legger ved en link her som svarer på mye av det skolen får spørsmål om vedrørende smittesituasjonen. Trafikklysmodellen er ikke i bruk per i dag da samfunnet generelt er åpent.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/andre/smittevern-i-skoler-og-barnehager/

Arkiv