Sommerhilsen

Kjære elever, foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole!

St. Sunniva skole takker for samarbeidet i skoleåret som har gått og ønsker alle en riktig god sommer.
SFO holder åpent i juni og august, men er stengt hele juli.
Første skoledag etter ferien er mandag 17. august.

 

Med vennlig hilsen
Helene Hatle
rektor

Arkiv