Skriftlig og muntlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst

Muntlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst (oppdatert 28.05.21)

Muntlig eksamen for elever er avlyst. Dette gjelder for elever på 10. trinn og vg3, og for voksne deltakere i videregående opplæring. Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst.

Privatisteksamener skal fortsatt gjennomføres.

Du leser mer på udir.no.

Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst (oppdatert 09.02.21)

Regjeringen har besluttet at skriftlig eksamen for elever på 10. trinn og i videregående opplæring våren 2021 er avlyst.

Muntlig eksamen for elevene på Vg1 og Vg2 er også avlyst. Muntlig eksamen for avgangselevene på 10. trinn og Vg3 skal gjennomføres.

Privatister skal gjennomføre eksamen.

Les mer på udir.no

Arkiv