Siste skoledag før juleferien

Program fredag 20. desember 2019

Kl. 08.30. Alle møter til vanlig tid.

Kl. 08.45. Messe småskoletrinnet. Dagen avsluttes kl. 13.00.

Kl. 10.15. Messe mellomtrinnet.    Dagen avsluttes kl. 13.00.

Kl. 12.00. Messe ungdomstrinnet. Dagen avsluttes kl. 13.00.

SFO holder åpent fra kl. 13.00 – kl. 17.00.

Etter jul starter skolen for elevene mandag 6. januar 2020 til vanlig tid kl. 08.30.

Vi ønsker dere alle en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år.

Hjertelig hilsen alle oss på St. Sunniva skole

Arkiv