Orientering om endring av økte skolepenger for skoleåret 2021-2022

Skolepengene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om frittståande skolar (friskolelova) med rett til statstilskot § 6-2 med dertil hørende forskrifter og rundskriv. Endring av skolepengesatsen skal varsles av rektor senest 3 måneder før ny sats blir gjeldende. Skolepengene ligger fortsatt innenfor maksimalsatsen som Utdanningsdirektoratet godkjenner.

Fra høsten 2021 har skolens styre vedtatt å øke skolepengene i samsvar med konsumprisindeksen.

Terminsatsene for skolepengene fra og med skoleåret 2021-2022 er som følger:

1.-7. trinn
Per termin kr. 2 444,-.
Det gis søskenmoderasjon for hvert søsken nr. 2 og nr. 3.
Terminbeløpet for søsken er da kr. 1 649,-.

8.-10. trinn
Per termin kr. 2 785,-.
Det gis søskenmoderasjon for hvert søsken nr. 2 og nr. 3.
Terminbeløpet for søsken er da kr. 1 990,-.

Øvrige søsken betaler ikke skolepenger.

SFO-betaling øker ikke.

Med vennlig hilsen
Helene Hatle, rektor

Arkiv