Naboinformasjon 17.02.20

Kjelleren i bygg 1 begynner nå å ta form, samtidig som vi får fylt igjen til bygget. Vi ser for oss å være
oppe av bakken til uke 12, og fortsetter da med etasjer over grunn.

Se fullstendig skriv fra BundeBygg AS (pdf)

Arkiv