Naboinformasjon 06.12.2019

Naboinformasjon – Frendensborgveien 24

Kjære naboer,

Fra og med onsdag, 04.12.2019, overtar BundeBygg AS byggeplassen som totalentreprenør. Som en
del av vår tilstedeværelse og gjennomføring av byggeprosjektet, ønsker vi å orientere våre naboer
om planer og hendelser i prosjektet. Det kan forventes utsendelse av naboinformasjon hver andre
uke.

Se fullstendig skriv fra BundeBygg AS (pdf)

Arkiv