Julesangaften

Torsdag 8.desember er du velkommen til å oppleve St. Sunniva skole sin tradisjonelle Julesangaften.
Elevene fra 1.klasse, mellomtrinnskoret, blokkfløytistene og ungdomskoret deltar.
Kl.16:30 i St. Joseph kirke, inngang til kirken ute fra Akersveien. Gratis entré.

Arkiv