Invitasjon til informasjonsmøte for 8. trinn 2021/2022 St. Sunniva skole

Kjære foreldre til elever på neste års 8. trinn ved St. Sunniva skole!

St. Sunniva skole inviterer til foreldremøte onsdag 2. juni kl. 18.00 – kl. 20.00. Møtet gjennomføres digitalt på Teams.  I uke 21 sender vi dere en e-post med lenke til møtet.

Tilstede på møtet blir: Helsesykepleier, rådgiver, sosiallærer, inspektør og rektor.

Vi vil informere om:

  • St. Sunniva skole
  • Overgang fra barneskole til ungdomsskole.
  • Informasjon v/rådgiver, sosiallærer og skolehelsetjenesten.
  • Valgfag, fremmedspråk og utdanningsvalg.
  • IT-plattformer.
  • Klassesammensetning.
  • Skolestart.

Hjertelig velkommen!
Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Arkiv