Innkalling til årsmøte

St Sunniva-Foreldrene (FAU) er en intresseorganisasjon for å ivareta elevenes interesser på St. Sunniva skole. Vi hjelper også til med f.eks. julemarkedet og 17. mai-feiringen, samt fakturering for Mariaholm leirskole og Roma-turen.

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i St Sunniva-Foreldrene.
Sted: Via Teams, https://bit.ly/3dlR71b
Dato: Torsdag 25. mars 2021
Klokkeslett: kl 19:00

I år vil vi rette en ekstra sterk oppfordring til foreldrene om å stille som kandidater til FAU.

Årsrapport 2020 (pdf)
2021.03.04 Innkalling til årsmøte (pdf)

Arkiv