Informasjonsmøte for høstens 8. trinnsforeldre

Til foresatte til neste års 8. trinn 

Mandag 28. mai 2018
Kl. 18.00 – kl. 20.00 i skolens Allrom

Til stede på møtet blir: Rådgiver, sosiallærer, inspektør og rektor.

Vi vil informere om:

  • St. Sunniva skole – organisering og innhold.
  • Overgang barneskole/ungdomsskole.
  • Sos.pedseksjonen.
  • 2. fremmedspråk.
  • Utdanningsvalg – UTV
  • Valgfag.
  • Skolestart.

Vi avslutter med en omvisning på skolen.
Velkommen!

Med vennlig hilsen
Helene Hatle
rektor
Oslo, den 13.04.18

Arkiv