Informasjon om korona på ulike språk

Til informasjon er nå Oslo kommunes hjemmesider oppdatert med informasjon på engelsk, polsk, arabisk, urdu, spansk, tyrkisk og somali.  Dere må gjerne spre informasjon om dette også ut i deres nettverk.

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-pa-flere-sprak/

Arkiv