Første skoledag

Velkommen til første skoledag på St. Sunniva skole!

Vi ønsker alle våre elever velkommen til skolestart mandag 17. august.

Oppmøtetidspunkter

Elevene på 2.-4. trinn møter opp til vanlig tid kl. 08.30 og har skoledag frem til kl. 13.00.

Elevene på 5.-7. trinn møter opp kl. 08.40 og har skoledag frem til kl. 12.30.

Elevene på 8.-10. trinn møter opp kl. 08.15 og har skoledag frem til kl. 12.00.

Oppmøtet skjer i store skolegård på klassenes oppmøtepunkt, og elevene hentes inn av lærerne sine. Det vil dessverre ikke være anledning til at foresatte blir med inn i skolebygget.

 

Vi gleder oss spesielt til å ta imot våre nye elever på 1. trinn.

Førsteklassene møter som vanlig i store skolegård kl. 09.00. Rektor roper opp elevene klassevis.

Det vil dessverre ikke være anledning til at foreldre og foresatte blir med inn i klasserommene.

For førsteklassingene avslutter vi dagen kl. 11.30. SFO er åpen for elevene på 1. trinn fra kl. 11.30.

Det er ikke morgenåpning på SFO første skoledag. Når skoledagen er over, åpner SFO for de som ønsker å benytte seg av dette.

 

Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Arkiv