Endrede tiltak for østlandskommuner

Den engelske koronavirusvarianten som er påvist i Nordre Follo, førte til strengere tiltak i regionen. Fra onsdag 3. februar blir tiltakene for de sentrale østlandskommunene endret. Dette fører til lettelser for barn og unge.

Barnehager og skoler skal gå tilbake til gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå på bakgrunn av den lokale smittesituasjonen.

Les mer om koronatiltak for skoler 

Arkiv