Foreldremøte for kommende 8. trinn

Kjære foreldre til elever som starter i 8.klasse på St. Sunniva skole august 2023!

 

Vi inviterer dere til informasjonsmøte onsdag 31.mai kl.17 – 18:30 i skolens Allrom (underetasjen).

Dere vil få møte flere ansatte på skolen. De vil fortelle dere om St. Sunniva skole generelt, overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen, klassesammensetning, vurdering med karakter, 2.fremmedspråk og valgfag. Det vil bli anledning til å stille spørsmål, og det vil bli mulighet for en omvisning på slutten av møtet for de av dere som ønsker det.

De som vil være til stede fra skolen på møtet er:
Philip Pettersen (rektor)
Torfinn Gossner (assisterende rektor 8-10. trinn)
Lasse Agerup (sosiallærer ungdomstrinnet)
Siri Wergeland (rådgiver)

Hjertelig velkommen!

Hilsen St. Sunniva skole

Arkiv