32 000 underskrifter til Kunnskapsministeren

Nitin og Yohanan fra 1A overleverer 32 000 underskrifter direkte til Kunnskapsministeren!
Det er protester mot Regjeringens forslag til ny tilskuddsordning som vil ramme kombinerte privatskoler hardt økonomisk. Vi håper de utsetter ordningen og tar seg tid til en skikkelig konsekvensutredning.
Takk til alle som skrev under!

Arkiv