SMS / mobilskole

St. Sunniva skole har tatt i bruk en tjeneste som gjør det mulig å kommunisere med foreldre og foresatte ved hjelp av SMS. Tjenesten kan brukes i begge retninger:

SMS fra foreldre til skolen:

Foresatte kan bruke SMS for å sende en melding til kontaktlærerne i en bestemt klasse.

STS (mellomrom) KLASSE (mellomrom) TEKST til 03686

Hvis du har en elev i 1A sender du SMS for eksempel slik:
STS 1A Per er syk i dag. Hilsen Lise. til 03686 

OBS: Ikke bruk tjenesten til å sende konfidensielle opplysninger. Alle meldingene blir arkivert. Dette arkivet er kun tilgjengelig for skolen. Meldingene går i utgangspunktet til kontaktlærerne for den aktuelle klassen, men arkivet kan også leses av andre ansatte ved skolen. Det er helt frivillig for foreldre/foresatte om de ønsker å sende meldinger til skolen på denne måten.

SMS fra skolen til foreldre:

Skolen kan sende SMS til alle foreldre i en bestemt klasse, et bestemt klassetrinn, eller alle foreldre på hele skolen. Skolen vil bruke dette som et alternativ og supplement til epost og “ranselpost”. Når du mottar en slik melding vil avsenderen ikke være et telefonnummer, men “StSunniva”. Det er ikke mulig å svare på en slik SMS ved å trykke svar. For å svare må dere enten følge oppskriften ovenfor, eller sende epost til skolen.

SMS-tjenesten leveres av Mobilskole.