Foreldremøte

For alle trinnene har vi først en fellessamling i skolens Allrom. Ved fellessamlingen vil rektor presentere trinnets kontaktlærere og gi en del generell informasjon om skolens virksomhet.

Etter fellesmøtene blir det klassevise møter med informasjon om opplæringen og skoleåret. Til sist skal det velges FAU-representant og klassekontakter.

Skolen ser det som meget viktig at alle elevene er representert på foreldremøtene.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Helene Hatle, rektor

 

TRINN DATO KLOKKESLETT
1 28. august Kl. 17.30
2 5. september Kl. 17.30
3 18. september Kl. 17.00
4 11. september Kl. 17.00
5 28. august Kl. 16.30
6 9. september Kl. 16.00
7 29. august Kl. 17.00
8 2. september Kl. 17.00
9 3. september Kl. 17.30
10 27. august Kl. 17.00