St. Sunniva skole

Privat katolsk barne- og ungdomsskole i Oslo

Velkommen til 17. mai fest på St. Sunniva skole 

Elever, familie, venner og forbipasserende er velkomne til 17. mai-feiring!

Se programmet (pdf)

Skolerute 2022 – 2023 – Les mer

Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående våren 2022 er avlyst – Les mer

Informasjon om skolepenger – Les mer

St. Sunniva skole er en kristen-katolsk grunnskole. Skolen ble opprettet og drevet av St. Josephsøstrene i 1865, og er fra 2008 en selvstendig kirkelig stiftelse i bygninger eid av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Grunnmuren skolen bygger på er Kristus. Dette innebærer at vi møter barna med mye omsorg, men også at vi stiller krav til dem når det gjelder kunnskapstilegnelse.

Vi tror at alle barn kan utvikle mangfoldet i seg og bli livsdyktige, gode mennesker når de får riktige oppvekstvilkår.

På skolens fane står skolens motto: «Kjærlighet og glede skal vår gjerning lede».

Kontakt

Sentralbordet er betjent mellom 08:00 til 15:00 på hverdager.

Adresse: Akersveien 4, 0177 Oslo
Telefon: 23 29 25 00
E-post: post@stsunniva.no

nullmobbing_small_gronn
mobbing_udir_link
download