Viktig informasjon om Korona

Oversikt over hjelpetelefoner, caht, e-post etc.: Alarmtelefonen for barn og unge www.116111.no 116 117 Fra utlandet: +47 954 11 755 Sms: 417 16 111 E-post: alarm@116111.no BARsnakk Chat: barnavrus.no Bekymringstelefonen – Voksne for Barn vfb.no Telefon: 810 03 940 Kirkens SOS Chat: kirkens-sos.no Tel: 22 40 00 40 Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse: lpp.no […]

Les mer

Alle skolens møter frem til 26. mars er avlyst

Alle skolens møter frem til 26. mars er avlyst. Vi vil gjøre en løpende vurdering for resten av vårens foreldremøter i henhold til nasjonale myndigheters anbefalinger og retningslinjer. Ta kontakt med oss på telefon 23 29 25 00 eller post@stsunniva.no dersom du har spørsmål.

Les mer

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig i tiden hvor skolen holder stengt

I tiden hvor skolen holder stengt er helsesykepleier og elevterapeut tilgjengelig. Helsesøster for 1.-7. trinn Charlotte Myrvang Hutcheson Telefon: 902 37 081 E-post: charlottemyrvang.hutcheson@bsh.oslo.kommune.no Elevterapeut for 1.-10. trinn Telefon: 940 17 379 E-post: elena.falck@bsh.oslo.kommune.no Helsesykepleier på ungdomstrinnene Telefon: 940 17 401 E-post: camilla.rortveit@bsh.oslo.kommune.no Du kan også følge HFU på Snapchat, hvor det kommer til å bli lagt ut informasjon om […]

Les mer

Informasjon om korona på ulike språk

Til informasjon er nå Oslo kommunes hjemmesider oppdatert med informasjon på engelsk, polsk, arabisk, urdu, spansk, tyrkisk og somali.  Dere må gjerne spre informasjon om dette også ut i deres nettverk. https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-pa-flere-sprak/

Les mer

Skolen holder stengt fra 13. mars

Til foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole St. Sunniva skole stenges fra og med fredag 13. mars. Skolen stenger, som en konsekvens av at Oslo kommune stenger alle sine skoler. Fra og med i dag torsdag 12. mars gjelder dette: • Foreldrene må hente de yngste elevene i 1.-4. klasse. Skolen og SFO holder […]

Les mer

Orientering om endring av økte skolepenger for skoleåret 2020-2021

Skolepengene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om frittståande skolar (friskolelova) med rett til statstilskot § 6-2 med dertil hørende forskrifter og rundskriv. Endring av skolepengesatsen skal varsles av rektor senest 3 måneder før ny sats blir gjeldende. Skolepengene ligger fortsatt innenfor maksimalsatsen som Utdanningsdirektoratet godkjenner. Fra høsten 2020 […]

Les mer